چشمه

چشمه

(4/8/1391-438)

 

محبت وقتی عمیق و اصیل باشه، مخالفت محبوب هیچ تغییر و خللی در اون ایجاد نمیکنه

/ 0 نظر / 8 بازدید