خستگی

خستگی

 (15/3/1393-462)

 

هر شب با دو صد فراز و فرود

  با هزار افت و خیز

 نعشم را تا بستر می‌کشم

 و آن چنان "تکیده‌ام" که صبح فردا، "تلقین" را به خود قضا می‌کنم:

 

" تو آرامی و شادمان

 قوی و امیدوار

برخیز! که امروز قیامتی دیگر است."

/ 0 نظر / 28 بازدید