کاغذهای بی‌خط (8)- رها

من می‌دانم

 

       و روزی خواهد آمد-

 

                            که تعلق من به آسمان

 

  فزون خواهد گشت، از جذبه زمین بر من.

 

. . .

 

 آن روز پرواز خواهم کرد

 

   و پرندگان را خواهم گفت: 

 

   "شاید بتوان       برای آب و دانه    به زمین بند نبود."

 

/ 0 نظر / 5 بازدید