معما

معما

 (12/4/1393-463)

 

نه من دوست دارم حالی از تو نپرسم

نه تو دوست داری خطی برایم ننویسی

نه تو حالی از من می‌پرسی

نه من خطی برایت می‌فرستم

 این چه معمایی است؟

/ 0 نظر / 30 بازدید