شاعر شعرهای من

شاعر شعرهای من

(1/1/1391-423)

 

 

 من برای هوا شعر می‌گویم

 

            آنقدر که

                      عطرت هر جا پیچیده

 

 

این روزها برای هوا شعر می‌گویم

از بس که عطر تو هر جا پیچیده

/ 0 نظر / 22 بازدید