شاعر شعرهای من(5)

شاعر شعرهای من(5)

(25/3/1391-429)

 

 

 من که اینجا نشسته‌ام

...

تنها در خلوت خویش

...

پس چه بهانه می‌گیری؟

 

 

اصلاً شاید این تویی که مرا رها نمی‌کنی

 

هر طرف که رو می‌کنم

تو آنجایی

تو! آنجایی

«تویی» که آنجایی

 

تقصیر من چیست؟

پس تو بگو

تو! یی که آنجایی

     

/ 0 نظر / 21 بازدید