هزار حرف الفباء

هزار حرف الفباء

(15/12/1390-422)

 

 در شب تنهایی

 به آینه نگاه می‌کنم

در چشمانم، تو جا مانده‌ای

 

سلامت می‌گویم

 

آینه لال می‌شود

 

 

و چراغ دلم خاموش می‌شود

دلم می‌شکند

صورتم پیر می‌شود

چهره‌ام می‌شکند

.

.

و آینه هم

 

 

 در چشمانم خانه کرده‌ای

در چشمانم جا کرده‌ای

 

 تو در این وسعت جا مانده‌ای

 

و در هزار حرف دیگر

 

و هزار حرف دیگر

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید