حرف گذشته(5)- تهاتر/ چشم و نگاه

دیشب تجارتی کردم؛

 

به او گفتم:

 

 

 

     "هر چی که داشتم مال تو       هر چی نداشتی مال من" *

 

 

 

و من چیزی نداشتم

 

            درخور شرم نگاهش.

 

 

 

*این عبارت از شنیدن شعری، در ذهنم شکل گرفت.

 

تهاتر: معامله‌ی پایاپای

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید