کاغذهای خط خطی - وصال/ قرار موهوم

کاغذهای خط خطی - وصال/ قرار موهوم

 (19/9/1392-453)

 

 فاصله یک برگ گل تا بوسه

تو ایستاده و من روبه‌رویت

قامت به قامت

صورت به صورت

 

نزدیکی و دور

قامت به قامت

فاصله یک نفس تا بوسه

دریغی ابدی

به قدر قرار موهوم به هم رسیدن دو خط موازی در بینهایت

قامت به قامت

قرار این وصال

شاید به قیامت

 

/ 0 نظر / 24 بازدید