لبریخته

لبریخته

(27/4/1391-432)

 

 

 دلت هوای لبریخته کرده

 و آسوده از آنی که این واژه‌ها

خونبهای

احساس من است

/ 0 نظر / 28 بازدید