سبک‌ها و مکتب‌های هنری(8)

سبک‌ها و مکتب‌های هنری(8)

 (9/7/1390-408)

تئاتر میمیک /  پانتومیم

در این شیوه به جای گفتگو، نمایش موضوع از طریق ژست حرکت و عوامل دیگری از قبیل تغییر قیافه و صورت، انجام می‌گیرد. مبتکر این شیوه لوئیجی پیرآندلو ایتالیایی می‌باشد. نور، موسیقی، دکور و میزانسن در فهماندن و اجرای این نوع نمایش بسیار کارا می‌باشد.

تئاتر قرار و فرار

این نوع تئاتر از منازعه، داد و فریاد و سر و صدا مایه می‌گیرد که عده قهرمانان با فرار یا قرار تغییر می‌کند. آورنده این سبک چخوف روسی می‌باشد و به وسیله برنار فرانسوی و پیرآندرلو ایتالیایی تکمیل شد.

موسیقی، نور، طراحی لباس و کارگردانی در این مکتب هنری مهم و اثرگذار  است.

تئاتر مدرن

نوینی و نواندیشی مایه اصلی این سبک است. در این‌جا هر کس‌ (نمایش‌نامه نویس، کارگردان، دکوراتور، موزیسین و(… بخش مربوط به خود را با فاکتورهای مورد نظر خود تنظیم می‌کند و ارتباط بین اجزا لحاظ می‌گردد.

مترلینگ، برنارد شاو، برشت، ساموئل بکت، اوژن یونسکو، آرتور میلر و چخوف تجربه نمایشنامه‌نویسی در این سبک را از خود به یادگار گذاشته‌اند.

تئاتر ناتورالیست(طبیعت‌گرا)

جنبه اصلی این سبک توجه به طبیعت و مظاهر آن است و تفاوت اصلی با رئالیسم در این است که در این‌جا به طور ویژه به طبیعت پرداخته می‌شود و جزئیات امور بیشتر مورد توجه است و پا را از کلی‌نگری فراتر می‌نهند.

تئاتر دراماتیک

در تئاتر «دراماتیک»، برخی ویژگی‌های سبک ناتورالیستی و اومانیستی در هم آمیخت. در این تئاتر بررسی و تحقیق بر روی خانواده و نهاد جامعه نیز وجود داشت و به موازات پیشرفت در زمینه‌های فنی و هنری این سبک هم رو به تکامل گذاشت. با وقوع جنگ‌های جهانی، مردم از پرداختن به غم متنفر شدند و دیگر حتی پرداختن به جنبه‌های عادی زندگی را پوچ می‌پنداشتند. با توجه به این تغییر ذائقه درام‌نویسان جنبه‌های «فانتزی» را وارد تئاتر کردند. این تحول‌ها در نهایت به میمیک، تئاترمدرن و اکسپرسیونیسم منجر شد.

 

 

در تهیه این مجموعه نوشتارها، از "دایره المعارف ادبی، عبدالحسین سعیدیان، انتشارات ابن‌سینا"،  "مکتب‌های ادبی، رضا حسینی"،  "جلد اول دروس اختصاصی هنر، علیرضا کوچکی، انتشارات نورین سپاهان اصفهان"، "تقریرات دوره تاریخ هنر" جناب آقای رویین پاکباز و همچنین برخی تحقیقات  جناب آقای احمد احمدی بهره برده شده است.

/ 0 نظر / 106 بازدید