استقلال، آزادی و عدالت. راه نفوذ

حفظ واقعی استقلال کشور از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است؛ وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشه خود به خود راه برای نفوذ بیگانه هموار میشه و بالعکس اونچه می تواند آزادی یک ملت رو بهش معنی بده واقعاً، استقلال اون ملته.

بخشی از صحبت های آیت ا.. بهشتی در جلسه بررسی اصل 9 قانون اساس در مجلس خبرگان قانون اساسی در شهریور 1358

/ 1 نظر / 91 بازدید