دل هرزه‌گرد*/ دل دوره‌گرد

دل هرزه‌گرد*/ دل دوره‌گرد

(16/7/1391- 437)

 

انصاف بده

این دل دوره‌گرد نیست

 تنها

شهر به شهر

خانه به خانه

تو را می‌جسته    

 

 

*تا دل هرزه‌گرد من رفت به چین زلف تو/ زان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کند

/ 0 نظر / 24 بازدید