کاغذهای بی‌خط(9)- ارمغان/ چشم‌داشت!

زندگی، هدیه دوستی، معشوق گونه است. این که محبوب هدیه بدهد، این برای عاشق و دوستدار (دریافت کننده هدیه) مهم است تا چشم‌داشت و تجارت مآبی اینکه، دوست چه چیز هدیه داده است. الهی که چنان باشیم و چنین مباشیم.

   + مهدی رزاقی - ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱٢ خرداد ۱۳۸٦