نیایش

 

الهی! مرا در آغوش گیر، تا بیاسایم- آسوده، امن، ایمن و آرام.

 

 الهی! هرچه ناپاکی و پلیدی، از من به دور دار، تا بیاسایم- آسوده، امن، ایمن و آرام . . . .

 

   + مهدی رزاقی - ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ; ٥ خرداد ۱۳۸٦