سنگ، کاغذ، قیچی

رحمت خدا مثل پرتوهای نور خورشیده. بعضی، جذب می‌کنند. بعضی، بازتاب و انعکاس می‌دهند و بعضی از خود عبور می‌دهند

   + مهدی رزاقی - ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ ; ٥ خرداد ۱۳۸٦