حرف گذشته(3)-کوله/ کوله پشتی/ جام جهان‌بین/ جام جم

 

 

 

 

 

به هنگام سفر، جام تو بودن/  درون کوله‌ام نام تو بودن  

 

همه ذکر و همه یاد و همه نور/ چه سهل است، دیدن موسی و هم طور  

 

 به دریا گشتن و یونس بدیدن/  به صحرا رفتن و با «هو» پریدن  

 

 بگفتن از نی و نای و نم و نور/  به ناگه  زمزمی را آفریدن

 

   + مهدی رزاقی - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦