حرف دیگران- شریعت سهله سمحه

 

 

  هر کس در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید؛ چه آن کس که به درگاه باری‌تعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد. (شیخ ابوالحسن خرقانی)

 

   + مهدی رزاقی - ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦