آیینه‌وار

آیینه‌وار

 (22/12/1391-444)

 

 در آیینه می‌نگریست

        مست غرورش

.

.

.

 انگار نمی‌دانست که آینه خاصیت وارونگی دارد. *

 

 * : تعریضی است به خاصیت وارونگی جانبی آیینه.

   + مهدی رزاقی - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; ٢٢ اسفند ۱۳٩۱