دوره‌های هنری(2)

دوره‌های هنری(2)

(22/3/1390-400)

 

هنر رنسانس

رنسانس به معنی پیدایش دوباره (تولد مجدد) می‌باشد. بخشی از رنسانس، انقلابی در تاریخ هنر محسوب می‌شود. در این دوران هنرهای بصری (دیداری) مانند نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری به اوج خود می‌رسد(یادآور می‌شویم که به هنرهایی مانند نقاشی، پیکره‌سازی و سایر هنرهای ازاین دست، هنرهای تجسمی می‌گویند و در این میان به آن گونه از این هنرها که با بیش از دو بعد سروکار دارند، هنر حجمی می‌گویند که برای مثال پیکره سازی جزء این نوع اخیر نیز می‌باشد). در این دوره به هنرکلاسیک یونان و فرهنگ اومانیستی توجه زیادی شد. زیبایی و تناسب از اصول مشترک این دو دوره  ودر واقع  دلیلی برای بازگشت به هنر یونان باستان بود. در این دوران به نقاشی‌ها تحرک داده شد و آناتومی و پرسپکتیوبه شکل علمی مورد توجه قرار گرفت(به ویژه با توجه به مطالعات داوینچی).

در معماری هم از اصول یونان قدیم استفاده می‌شد و برای مثال «نماز خانه فلورانس» نمونه این نوع معماری می‌باشد. همچنین در نقاشی، کاربرد رنگ‌روغن در این‌ دوره آغاز گشت و تابلوی" شام آخر" داوینچی نمونه‌ای از این آثار است. در هنر رنسانس موضوعات کمابیش مذهبی‌اند و نقاشی کلیساها هم‌چنان فرسک است.

برخی از نقاشان این دوره شامل "ماساچو، لئوناردوداوینچی، بوتیچلی، میکل‌آنژ و رافائل" می‌باشند.                         

هنر باروک

پس از رنسانس به وجود آمد و به معنی «مروارید درهم» می‌باشد.این حرکت به گونه‌ای ریشه اسپانیایی دارد اما اصل حرکت آن در آلمان رشد و نمو پیدا کرد. رفرم و اصلاحات مذهبی در ایجاد این مکتب مؤثر بود.

در این دوره در کاربرد رنگ تنوع ایجاد شد و همچنین در آن جزئیات کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی) مورد توجه نیست. باید بدانیم که هنر این دوره هنر رئالیسم است.

آثار و اختراعات علمی مثل ماشین چاپ در تحولات این دوره مؤثر بوده است که در نقاشی و معماری بیشترین جلوه را داشته است.در این حرکت شیوه کلاسیک مورد توجه بود.

از نقاشان معروف این دوره می‌توان به "ال‌گَره‌کو و کارواجو" و در میان معماران می‌توان به "فرانچسکو بورومینی" اشاره نمود.

هنر روکوکو

 این مکتب در فرانسه آغاز و در آلمان کامل شد و در لغت به معنی «قلوه سنگی است که با آن غارهای مصنوعی را تزئین می‌کردند» و پایه ابتدایی این تفکر در باروک بود.

 آزادی بسیار معمار در این شیوه موجب آفرینش اشکال خاص در معماری دوره شد.

 هنرمند در این دوره محدودیت‌های گذشته را نداشت و میل به آزادی برای او الهام‌دهنده بود.

از نقاشان این دوره می‌توان به "واتئو، شاردن و هوگارت" اشاره نمود.

هنر نئوکلاسیک

در قرن 18 با کشف برخی مکان‌های تاریخی و گسترش علم باستان‌شناسی دوباره به کلاسیک یونان روی آوردند. اصول زیباشناسی و تناسب آن دوره دوباره مطرح شد و زیبایی در طبیعت بازهم مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در این دوره سوژه‌ها اساطیری شد و حتی لباس‌های نقاشی‌ها اقتباس از مدل‌های روم باستان بود.

 

 

در تهیه این مجموعه نوشتارها، از "دایره المعارف ادبی، عبدالحسین سعیدیان، انتشارات ابن‌سینا"،  "مکتب‌های ادبی، رضا حسینی"،  "جلد اول دروس اختصاصی هنر، علیرضا کوچکی، انتشارات نورین سپاهان اصفهان"، "تقریرات دوره تاریخ هنر" جناب آقای رویین پاکباز و همچنین برخی تحقیقات  جناب آقای احمد احمدی بهره برده شده است.

مهدی رزاقی

 

   + مهدی رزاقی - ۸:۳۳ ‎ب.ظ ; ٢٢ خرداد ۱۳٩٠