درد من تنهایی نیست

بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت

بی‌عرضگی را صبر

و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت خداوند می‌نامند. (گاندی)

   + مهدی رزاقی - ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ٢۳ فروردین ۱۳٩٠