حرف‌هایی (نکته‌هایی)از سوره احزاب- قسمت اول

حرف‌هایی (نکته‌هایی)از سوره احزاب- قسمت اول

(13/9/1389- 378)

 

برخی موضوعات این سوره: حجاب، زنان پیامبر، عرضه‌ی امانت، طلاق، حقوق پیامبر در تزویج(و و ظایف)، پوشش زنان، تطهیر آل عباء، زمان قیامت، احوال در قیامت و ....

-          یا ایها النبی اتّق الله...(1)

-          ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه...(2)

-          النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتم...(7)

-          با توضیح آیات 29 و 30 شاید بتوان همه همسران پیامبر را ام المؤمنین نامید

-          ... و اخذنا منهم میثاقاً غلیظا(8) / لیسئل الصادقین عن صدقهم...(9)

-          خداوند از نبیین پیمان محکمی گرفته است

-          لقد کان لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنه لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر و ذکَر الله کثیراً(22)

-          من المؤمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله...(24)

-          در آیه 29 خداوند به پیامبر می‌گوید از زنانش -به آن‌ها که حیات دنیا و زینت آن را می‌خواهند- بهره بدهد به آن‌ها و رها کند آن‌ها را، رها کردنی خوب؛ یعنی همسران پیامبر نباید این ویژگی را داشته باشند.

-          با توجه به آیه 30 ممکن است همه‌ی زنان پیامبر از محسنات نباشند و خداوند اجر عظیمی را برای محسنات آنان در نظر گرفته است. ... فانّ الله اَعدّ للمحسنات منکن اجراً عظیما

-          در آیه 31 خداوند همه‌ی زنان پیامبر را مخاطب قرار می‌دهد و عذاب آنان را مضاعف می‌داند( اگر فاحشه مبینه‌ای از آنان صادر می‌شد)

-          خداوند برای زنان صالح پیامبر(من یقنت... عمل صالحا...) خدا رزق کریم مهیا می‌کند.(اعتدنا لها رزقا کریما)

-          33: زنان پیامبر اگر متقی باشند مانند احدی از زنان نیستند(تنها زن معصوم حضرت زهرا، دختر پیامبر) و آنان نباید به نرمی سخن بگویند. باید با قول معروف سخن گویند.

-          34: خداوند از آنان می‌خواهد در منزل بمانند و مانند جاهلیت تبرج نکنند؛ ارتباط با دیگر مردان را کامل منع نکرده است و گرنه تبرج موضوعیت نداشت پس می‌توانند در جامعه باشند یا مردان به بیوت آنان بیایند.

-          در اثنای همین آیه 34 که خداوند در ابتدا به زنان پیامبر امر می‌کند، آیه‌ی تطهیر آمده است(آخر آیه) و در حالی که ضمیرهای قبلب "کن" است، در این قسمت ضمیر"کم" می‌شود و دوباره در آیه‌ی بعد "کن" می‌شود و مخاطب زنان پیامبر. آیه تطهیر رای زنان پیامبر نیست و اهل و آل کساء خود پیامبر، امام علی، حضرت زهرا و حسنین هستند که پیامبر آنان را به زیر عبای خود می‌آورد. ... و اطعن اله و رسوله، انما یرید الله لیذهب...؛ با توجه به اینکه موضوع از بعد از انما مجزاست، آیه تطهیر شامل خود پیامبر هم می‌شود و گرنه وقتی می‌گوید از خدا و رسول پیروی کنید اگر انما نتیجه این موضوع بود خود پیامبر را شامل نمی‌شد.

-          35: خداوند ذکر آیات و حکمتش را در این آیه به زنان پیامبر امر می‌کند.36: تبشیر است

-          37: در این آیه بیان می‌شود که هر امری که خدا و رسول برای مرد و زن مؤمن جاری کند(قضی)، خیر اوست.

   + مهدی رزاقی - ٧:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱٤ آذر ۱۳۸٩