امام علی

    در حالی که پیامبر درباره امام علی می‌گوید علی مع الحق و الحق مع علی، زمانی که کسی در جنگ (جنگ جمل) میان امام و کسانی چون طلحه و زبیر از ایشان می‌پرسد که یک طرف جنگ شما هستی و طرف دیگر صحابی‌ای چون آنان(طلحه را طلحة الخیر و زبیر را سیف الاسلام زبیر می‌گفته‌اند و یا عایشه به نام ام‌المؤمنین نامیده می‌شده است/ از میان طلحه و زبیر، پیامبر یکی را اهل جنت تعریف کرده بودند که او نیز پس از ملاقات امام متحول می‌شود و آن گونه که در تاریخ آمده است با اشارات امام به یارانش  هم شأنش در سپاه روبه‌رو حفظ می‌شود و هم اینکه از دشمنان امام باقی نمی‌ماند و آخر نیز گویا به دست یکی از اصحاب جمل کشته می‌شود) امام در جواب سائل می‌گوید، افراد را با حق بسنج و نه حق را با افراد.

یک طرف آن سؤالی که آن فرد پرسیده بود، امام علی بود و حضرت می‌توانست با استناد به بیان پیامبر که برای همیشه بوده است، به او پاسخ دهد، اما امام یک راه حل همیشگی و یک میزان برای همه‌ی اعصار و افراد بیان می‌دارد که از او نیز چنین سزد:

یادمان باشد که افراد را با حق بسنجیم و نه حق را با افراد

   + مهدی رزاقی - ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ; ۳ آذر ۱۳۸٩