أمن یجیب/تازیانه

أمن یجیب/ تازیانه - جان‌ریخته

(١٨/٧/١٣٨٩- ٣٧١)

 

الهی، در "من یشاء"م قرار ده به گاه "و الله یهدی من یشاء"

   + مهدی رزاقی - ۸:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۸ مهر ۱۳۸٩