کنج مجلس(1)- نماز حبّ

کنج مجلس(1)- نماز حبّ

(2/3/1389- ٣۵١)

 

کلامی برگرفته از کتاب مجالس*

*مجالس

تقریرات جناب احمد غزالی

به اهتمام احمد مجاهد

انتشارات دانشگاه تهران

 

  روی به دیگری میاور، و اگر به نماز برخاستی قلبت به طرف بازار نباشد. همان طور که به شهوت روی می‌آوری، به نمازت هم روی بیاور. آن وقت درِ نماز به رویت باز شود و هزاران هزار منزل سیر کنی. اگر اخلاص‌تان در طاعت‌تان همچون اخلاص‌تان در معاصی‌تان باشد، هر آینه شما از پیامبران‌اید.

 

سید اولین و آخرین گفته است: «خدا را حفظ کن تا خدا تو را حفظ کند». «پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم».

 

می‌دانی تقرّب به خدا چیست؟ این که چشمت بر قلبت و معبودت باشد، نه به شتاب از رکعتی به رکعتی رفتن و سلام نماز را دادن

 

ای مسلمانان! به حرکات اندام‌هاتان قانع مشوید که «خدا به اندام‌ها ننگرد». قلب را بطلب و بعد از آن نیت را، و چون آن دو را دریافتی، پس آن‌گه درِ نماز بگشای. نیت معبر جمال معبود بر قلب تو است. اگر معبود به تو روی آورد، بر تو باد که در خانه باشی، پس بدان که تو نمازگزاری. پرده را کنار می‌زنند و غیب از جمال معبود آشکار می‌گردد. این جاست که نماز تو را می‌خواند نه تو نماز را.

*مجالس

تقریرات جناب احمد غزالی

به اهتمام احمد مجاهد

انتشارات دانشگاه تهران

 

 

   + مهدی رزاقی - ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; ٢ خرداد ۱۳۸٩