حرف‌هایی هست/ لکنت/ حجت بالغه

حرف‌هایی هست/ لکنت/ حجت بالغه

(11/2/1389- 348)

 

  حرف‌هایی هست که نزد دل و جان آدمی آن‌گونه عزیز است که برای پیشکش کردنش، دست و زبانش به لرزه و لکنت می‌افتد که  مبادا . . . ؛

 تو حجتی باش برای فائق آمدن بر آن تردید.

 

تمّت والسلام

 

   + مهدی رزاقی - ٩:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩