با تو، بی تو

با تو، بی تو

(21/1/1389- 344)

 

 جایی به نقل از آقای عباس معروفی خواندم:

 

بدون تو چیزی که احتیاج ندارم
خودم هستم.
(عباس معروفی
)

 

و این به ذهنم آمد:

با تو چیزی که احتیاج ندارم،

خودم هستم؛

بدون تو چیزی که به کارم نمی‌آید،

خودم هستم.

   + مهدی رزاقی - ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; ٢۱ فروردین ۱۳۸٩