انس قلم/ رسول/ بعثت

انس قلم/ رسول/ بعثت

(15/1/1389- 343)

   برای آن‌که انسی با قلم دارد و قربی با صدق، واژه‌ها/ کلمه‌ها پیامبرانند. او را رسالتی است به "برگزیدن".

در نظر او برگزیدن هر واژه، بعثتی است در درونش

او را با خود عهدی است در مبعوث کردن/ نمودن بهترین‌ها

نزدیک‌ترین‌ها

رساترین‌ها

و شیواترین‌ها

فصیح‌ترین‌ها

 و بلیغ‌ترین‌ها

 

   + مهدی رزاقی - ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱٥ فروردین ۱۳۸٩