پیامبر رحمت

   پیامبر رحمت

(17/11/1388-329)

 

     [پیامبر] در پایان زندگی از واپسین نفسهایش [هم]، نسیم رحمت می‌وزید:«الله الله فی عباده- لا تعلوا علی الله فی بلاده و عباده...» همه‌ی سرزمین خدا و همه‌ی بندگان خدا، مبادا بر آنها سرکشی و حق حیات آنها را پایمال کنید. جنگ برای ویرانی قلاع طاغوتی و موانع وزش نسیم توحید است و بس، تسلیم شدند، تسلیم شوید، صلح کردند، صلح کنید. پیمان بستند، وفادار باشید. با بیطرفان و سلام‌جویان نجنگید. به سالخوردگان و خردسالان و زنان و بردگان و گیاهان رحم‌آورید...شما باید فاتحان دلهای افسرده و فرسوده‌ی بشر شرک‌زده باشید و آبادکننده، نه ویرانگر و به‌ بندآور بندگان، چون دیگر فاتحان.

نقل از: پرتوی از قرآن- قسمت پنجم(جلد سوم)/ مرحوم آقای طالقانی/ ص 401-400

 

   + مهدی رزاقی - ۸:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱٧ بهمن ۱۳۸۸