از تفسیر قرآن مرحوم آقای خمینی(3)

از تفسیر قرآن مرحوم آقای خمینی(3)

(10/11/1388-327)

  امام در اثنای تفسیر سوره علق و "اقراء باسم ربک الذی خلق" برای گروهی از روحانیان -که قرار بوده به روستاها و شهرها برای ترویج بروند- توصیه‌ها و تذکرهایی بیان می‌کند؛ از آن جمله است:

 

... اما باید توجه داشت که امروز یک خطر بزرگی جلوپای ماست که من از این خطر بیشتر می‌ترسم تا از خطر اینکه بیایند و بریزند و بکشند و ما را از بین ببرند و آن خطر اینست که مبادا پاهایمان را انحرافی برداریم، قدمهای انحرافی برداریم و مکتبمان را بد منعکس کنیم، اسلام را بد معرفی کنیم.

ص 63

 

... امام جمعه هم بودند و منبر هم می‌رفتند، اهل منبر هم بودند، به اسم خلافت رسول الله برضد رسول الله قیام کرده بودند، فریادشان لا اله ‌الا الله بود و بر ضد الوهیت قیام کرده بودند. اعمالشان و رفتارشان، رفتار شیطانی بود لکن فریادشان فریاد خلیفة رسول الله. این است که مکتب را متزلزل میکند و یکوقت در دنیا منعکس میشود که اسلام هم همین است. من امروز خوف این دارم و خدایا امروز به فریاد اسلام برس ... که مکتب ما منحرف جلوه داده بشود یا از اعمال من و شما، یا از اعمال کمیته ها، یا از اعمال دادگاهها، یا از اعمال ادارات و وزارتخانه‌ها و امثال ذلک. رژیم سابق برای ما خطر نداشت، رژیم سابق ادعا نمیکرد(ادعایش را هم میکرد لکن کسی از او قبول نمیکرد) رژیم سابق خطری نداشت اگر یک معمی در رژیم سابق یک کار خلاف میکرد می‌گفتند این ساواکی است، این درباری است، امروز که ساواکی در کار نیست و همه دفن شدند اگر از شما آقایان یک چیزی صادر بشود میگویند جمهوری اسلامی این است، مکتب ما متزلزل میشود. مسئولیتتان زیاد است.

صص 65-64

 

 

یادآوری: نحوه نگارش و رسم‌الخط عمدتاً با توجه به متن کتاب آمده است.

منبع: کتاب تفسیر امام از سوره حمد / قسمت اول و دوم/ حزب جمهوری اسلامی(دربردارنده تفسیر بخشهایی از سوره حمد و سوره اقراء)

   + مهدی رزاقی - ٧:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱٠ بهمن ۱۳۸۸