از تفسیر قرآن مرحوم امام خمینی(1)

از تفسیر قرآن مرحوم  امام خمینی(1)

(26/10/1388-٣٢١)

 

شما آقایان که در راه اسلام و علم قدم برمیدارید و متلبس به لباس اسلام و لباس انبیاء شده‌اید و متلبس به لباس روحانیت شدید گمان نکنید که درس خواندن بدون اینکه قرائت باسم ربک باشد برایتان فایده دارد، گاهی ضرر دارد، گاهی علم غرور می‌آورد، گاهی علم انسان را از صراط مستقیم پرت میکندد اینهایی که دین‌ساز بودند اکثراً اهل علم بودند، اینهایی که دعوت بر خلاف واقع کردند اکثراً از اهل علم بودند. چون علم قرائت باسم ربک نبوده است، از اول انحراف داشته است این راه انحرافی هر چه پیش رفت انحراف بیشتر حاصل میشود، دور میشود از انسانیت چه بسا یکنفر آدم فیلسوف اعظم است به حسب نظر مردم، فقیه اکرم است به حسب نظر مردم، همه چیز میداند، انبار معلومات است لکن چون قرائت باسم رب نبوده است از صراط مستقیم دور شده است و از همه دورتر، هر چه انبار زیادتر وزرش زیادتر، هر چه انبار بزرگتر وزر و ظلماتش بیشتر، ظلمات بعضها فوق بعض- گاهی علم ظلمت است نور نیست. آن علمی که باسم رب شروع بشود آن نور هدایت دارد. آن علمی که برای این است که یاد بگیرد آن خوبش آن است که می‌خواهد یاد بگیرد والا اینکه می‌خواهم مسند بگیرم، می‌خواهم امام جماعت بشوم، می‌خواهم اهل منبر باشم، می‌خواهم مقبول عامه باشم، مقبول مردم باشم انحراف است. اینها انحراف است و همه دقیق صراط مستقیم بر حسب وصفی که شده است باریک‌تر از موست بسیار دقیق است. چه بسا انسان یک عمر در ریا بوده و خودش نفهمیده است یک عمر هر عملی کرده ریا بوده است و نفهمیده اینقدر دقیق است که خود آدم هم نمِفهمد....

 

یادآوری: نحوه نگارش و رسم‌الخط عمدتاً با توجه به متن کتاب آمده است.

منبع: کتاب تفسیر امام از سوره حمد / قسمت اول و دوم/ حزب جمهوری اسلامی(دربردارنده تفسیر بخشهایی از سوره حمد و سوره اقراء)

صص 53-52(مربوط به بخش تفسیر سورة اقراء)

   + مهدی رزاقی - ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; ٢٦ دی ۱۳۸۸