بدرقه

بدرقه

(15/10/1388-319)

دعا کن،

       برای سفر

               برای مقصد

       برای مسافر

 

   + مهدی رزاقی - ٧:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱٥ دی ۱۳۸۸