سلام- خداحافظ (1)

سلام- خداحافظ (1)

(28/9/1388-315)

 

چه فاصله‌ی کوتاه و

چه حزن بلندی بود

 

          از درود تا بدرود

   + مهدی رزاقی - ٧:٠۱ ‎ب.ظ ; ٢۸ آذر ۱۳۸۸