حرف‌های درگوشی – استیصال/ نیاز/ نیایش/ دست نیاز

حرف‌های درگوشی – استیصال/ نیاز/ نیایش/ دست نیاز

(16/8/1388-305)

 

  کجاست دامنت؟

امشب به کجا چنگ زند دست درماندگی‌یم؟

امشب به کجا بیاویزد دست درماندگی‌یم؟

  کجاست دامنت؟

   + مهدی رزاقی - ٦:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱٦ آبان ۱۳۸۸