مسئولیت، پاسخگویی، عزل، تغییر یا استعفاء

مسئولیت، پاسخگویی، عزل، تغییر یا استعفاء

(31/5/1388- 285)

 

  با توجه به تغییراتی که در برخی نهادهای حکومت انجام شده یا محتمل است که انجام شود، امری که نباید مورد غفلت قرار گیرد، مسئولیت و پاسخگویی آن افراد است درباره‌ی آنچه که در زمان مسئولیت آنان واقع شده است؛ با توجه به وقایع اخیر این امر را درباره‌ی برخی نهادهای قضایی، نظامی، انتظامی، رسانه‌ای و ... یا برخی واحدهای زیرمجموعه‌ی آنان می‌توان توجه داد.

 در واقع با یک تغییر نباید فرصت بررسی و پاسخ‌گویی درباره‌ی اشتباه‌های احتمالی صورت پذیرفته از دست برود یا موضوع به فراموشی سپرده شود.

   + مهدی رزاقی - ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; ۳۱ امرداد ۱۳۸۸