برهانِ ... وجود/ برهان اثبات وجود

برهانِ ... وجود/ برهان اثبات وجود

(3/5/1388- 280)

 

 

کوچه به کوچه

 می‌چرخید و می‌گشت

 

  و بانگ می‌داد:

          من گمشده‌ام

                           پس

                               هستم.

   + مهدی رزاقی - ٧:٥٧ ‎ب.ظ ; ۳ امرداد ۱۳۸۸