راه و منزل/ خسته‌پای

راه و منزل/ خسته‌پای

(23/3/1388- 274)

نه راهی، نه رفیقی

چرخ و چرخ     در این اتاق بسته

 

نه محرمی، نه هم‌دمی

زمزمه، زیر لب           با پای خسته

 

اشتباه چه بود؟ از کجاست؟

 

نه دمی، نه مرهمی            در اتاق دربسته

 

راه این اتاق به حیاط

از راهرویی می‌گذشت که دوستش ندارم

و دوستان هم

 

این روزها پنجره‌ها به دیوارهای سیمانی باز می‌شوند.

 

 

   + مهدی رزاقی - ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; ٢۳ خرداد ۱۳۸۸