قَدْری قَدَر/ قدر و قدر

قَدْری قَدَر/ قدر و قدر

(5/2/1388- 265)

 

     شاید با قدری اغماض، بگذار بگویم تمام نتیجه‌ی کوشش ما این است که همان شود که باید می‌شده است(باید شود) و اما به هر تقدیر ما مکلفیم به کوشیدن.

لیس للانسان الاّ ما سعی

 

   + مهدی رزاقی - ٩:۳٢ ‎ب.ظ ; ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸