یاد/ دل و بر / دلبر/ بر و دل/ استقبال/ پیشواز(پیشباز) و بدرقه

یاد/ دل و بر / دلبر/ بر و دل/ استقبال/ پیشواز(پیشباز) و بدرقه

(2/1/1388- 259)

بسم الله النور

 

نه در برم ماندی نه در دلم مردی

                   نه در دلت بودم نه در برم خواندی

 

(در استقبال از شنیده‌ای)

   + مهدی رزاقی - ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; ٢ فروردین ۱۳۸۸