نیایش

نیایش

(10/12/1387- ٢۵۶)

 

الهی بی‌قرار نمازت سازم

الهی بی‌قرار دیدارت سازم

الهی بی‌قرارت سازم

 

الهی بی‌سازت(بی‌ساز و نوایت) سازم

رب انی الیک الفقیر

 

الهی قرارم باش

اللهم بیّض وجهی عندک

 

الهی قرارم را در خویشت قرار ده

الهی قرارم را در پیوستنت قرار ده

اللهم اجعلنی عندک وجیهاً

الهی به قرارت  رسانم

 

   + مهدی رزاقی - ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱٠ اسفند ۱۳۸٧