یوماه/ یا أُماه - ای مادر جان

یوماه/ یا أُماه - ای مادر جان

(هر روز - 250)

 

به سرت گر همه عالم به سرم جمع شوند

                              نتوان برد هوای تو برون از سر ما

 

   + مهدی رزاقی - ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ; ٢۸ دی ۱۳۸٧