یادم تو را فراموش*/ جناغ شکستن/ دل شکستن

یادم تو را فراموش*/ جناغ شکستن/ دل شکستن

(19/۵/1387- ٢١9)

 

 یادت مرا زندگی

 

یادم تو را فراموش (تو یاد مرا فراموش کردی)

 

 

بشکت اگر دل من به فدای چشم مستت

سر خم می سلامت شکند اگر سبویی

(گویا طبیب اصفهانی)

 

(بی‌قرار توام و در دل تنگم گله‌هاست

                        آه  بی‌تاب شدن عادت کم حوصله‌هاست)

همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

                   در دلم هستی و بین من و تو فاصله‌هاست

                                                          (فاضل نظری)

 

*یادم تو را فراموش از عبارت‌های ادبیات عامه فارسی است؛ همچنین در نوعی بازی(جناغ شکستن) دو نفر با شکاندن استخوان جناغ سینه‌ی مرغ قرار می‌گذارند که هر چیزی که از هم می‌خواهند بگیرند، فرد دریافت کننده بگوید "یادمه"(یادم هست) و چنانچه موقع دریافت کردن چیزی از طرفِ دیگرِ این شرط، این قرار را فراموش کند و هنگام گرفتن، نگوید که "یادمه"، آن فرد دیگر با گفتن "یادم تو را فراموش"(یعنی من شرط را به خاطر داشتم و تو فراموش کردی)، برنده این شرط یا بازی محسوب می‌شود.

 

   این سرگرمی معمولاً در هنگام شکاندن جناغ می‌تواند با قرار جایزه هم همراه باشد و فردی که می‌بازد باید آنچه را که تعهد کرده است، برای آنکه بازی را برده است بخرد. همچنین لزومی ندارد که هر دو یک چیز را تعهد کنند که در صورت باخت، برای برنده بخرند(گر چه که می‌تواند این طور هم باشد) و می‌تواند که شرط و توافق اولیه متفاوت باشد. جناغ شکستن بیشتر جنبه‌ی بازی و سرگرمی دارد تا شرط‌بندی جدی(یا بازی‌های شرطی مثل قاپ یا...).

 

  همچنین اگر بزرگ‌ترها با بچه‌ها، جناغ بشکنند، ممکن است که عامداً وقتی چیزی را از آنها می‌گیرند، نگویند "یادمه"، تا که آن فرزند برنده‌ی این بازی شود. این روزها هم شاید این بازی کمتر از گذشته رونق داشته و معمول باشد.

 

و این روزها شاید کمتر عامداً نگویند که "یادمه".

 

 

اما گویا حرفِ

        یادم تو را فراموش

                   .

                .

                .

یادت مرا زندگی

 

حرف دیگری بود/ باشد.

 

 

 

 

   + مهدی رزاقی - ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱٩ امرداد ۱۳۸٧