در خاک و بر خاک

در خاک و بر خاک

(۶/۵/1387- ٢١٧)

 

 

 

به یاد و یادگاری عزیز

 

 

      وقتی که عزیزای کسی در خاک بیشتر از عزیزاش بر خاک میشن،

دیگه ممکنه که طرف، شوق خیلی چیزا رو نداشته باشه یا خیلی چیزا به شوقش نیاره.

 

 

       وقتی که تعداد عزیزای کسی در خاک، بیشتر از تعداد عزیزاش بر خاک میشه،

ممکنه که یا زیاد زنده مونده باشه یا از زندگی عقب مونده باشه.

 

  راستی این بیت شهریاره:

دارم به دل هوای صحبت یاران رفته را         

یاری کن ای اجل تا به یاران رسانی‌یم

   راستی که شابد نباید در گذشته موند، ولی بشه گذشته رو با خودت، همراه خودت، ببری.

و راستی که گاهی آدمی، گذشتش رو با خودش میکِشه.

 

   راستی که می‌توان (و شاید، باید که) عزیزِ بسیاری بود و آدمی رو عزیز شمرد.

و راستی که فعل خوب به مصدر خوبی نزدیکتره تا فاعل گاهگاهی آن.

 

  راستی که ممکنه که پیش رو، بهتر از پشت سر باشه.

و عزیزانی به عزیزان افزوده بشه.

چنین باد و جزء این مباد و بیش باد.

 

 

   + مهدی رزاقی - ٩:٢٤ ‎ب.ظ ; ٦ امرداد ۱۳۸٧