یومّاه/ لبخند رفتن/ شهادت

یومّاه/ لبخند رفتن/ شهادت

(194)

الهی در ماکزیمم مطلق قربم به خودت مرا از دنیا ببر.

و الهی این اکسترمم را در اوجی رفیع مقرر فرما.

آمین

   + مهدی رزاقی - ٩:۱٢ ‎ب.ظ ; ٢٦ فروردین ۱۳۸٧