چشن سدگان

Apastam o Yazadan

اهورا مزدا این کشور را بپاید

 

از دروغ

 

از دشمن

 

از خشک سالی

 

به این کشور چیره نشود

 

نه دروغ

 

نه دشمن

 

نه خشک سالی

 

            (داریوش بزرگ)

جشن سدگان شادمان

این جشن از دهم بهمن آغاز می‌شده است و تا آغاز فروردین(پنجاه شب و پنجاه روز) ادامه داشته است.

 

.Shad zivet, Dir zivet

 

   + مهدی رزاقی - ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱٢ بهمن ۱۳۸٥