نان و نمک*/ نمک و نمک‌دان**/ جیک‌جیک مستون***/ توبه

نان و نمک*/ نمک و نمک‌دان**/ جیک‌جیک مستون***/  توبه

 

 

(157)

 

 

 

 

 

 چه زشت است که آدمی هنگام نیاز، خاکسار و  هنگام بی‌نیازی، جفاکار باشد.(امام علی)

 

 

 

 

 

*نان و نمک: مثل است که کسانی که با هم بوده‌اند، سر سفره هم بوده‌اند یا نان و نمک هم را خورده‌اند، حرمت هم را رعایت می‌کنند. یعنی کسی که نان و نمک دیگری را خورده، به احترام آن حق آن دیگری را مراعات می‌کند. مثل آدمی و خدا .

 

 

** نمک و نمک‌دان: مثل است که نکوهیده است که کسی نمک بخورد و نمک‌دان بشکند؛ یعنی مذموم است که کسی از دیگری لطفی دریافت کند، اما به عوض آن، جفا کند و ناسپاسی؛ مثل آدمی و خدا.

 

 

***جیک‌جیک مستون: مثل است که "اون روزی که جیک‌جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود؟"

 

 

یاد این بیت هم در نظرم آمد که اگر درست بگویم:

 

 

تواضع ز گردن فرازان نکوست

 

 

                   گدا گر تواضع کند، خوی اوست.

 

 

البته که گردن‌فرازی و طغیان، به حقیقت برای آدمی، نزد خدا، جای ندارد و "چه زشت است که آدمی هنگام نیاز، خاکسار و  هنگام بی‌نیازی، جفاکار باشد."

 

   + مهدی رزاقی - ۸:٥٧ ‎ب.ظ ; ٢٦ آبان ۱۳۸٦