بزنگاه/ در و تخته

 - یادمان باشد که صمیمیت‌، پرچین‌های احترام و حرمت را زیر پای نگذارد.

 

- یادمان باشد که رسمیت، لطافت محبت را نخراشد.

 

- یادمان باشد که هر که را که محبوب‌تر می‌داریم، محترم‌ترش داریم و ارجمندتر.

 

- یادمان باشد که صمیمیت و احترام، درهم‌آمیخته و فزاینده، خوش‌تر است و شایسته‌.

   + مهدی رزاقی - ٩:۳٢ ‎ب.ظ ; ٢۸ شهریور ۱۳۸٦