نام بعضي نفرات

نام بعضي نفرات/ ياد بعضي نفرات

 

نام بعضي نفرات/ روشنم مي‌دارد:

اعتصام يوسف،/ حسن رشديه.

 

قوتم مي‌بخشد/ ره مي‌اندازد/ و اجاق كهن سرد سرايم/ گرم مي‌آيد از گرمي عالي دم‌شان.

 

نام بعضي نفرات/ رزق روحم شده است.

وقت هر دل‌تنگي/ سوي‌شان دارم دست.

جرأتم مي‌بخشد/ روشنم مي‌دارد.

                             نيما يوشيج

   + مهدی رزاقی - ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; ٥ امرداد ۱۳۸٦