دل هرزه‌گرد*/ دل دوره‌گرد

دل هرزه‌گرد*/ دل دوره‌گرد

(16/7/1391- 437)

 

انصاف بده

این دل دوره‌گرد نیست

 تنها

شهر به شهر

خانه به خانه

تو را می‌جسته    

 

 

*تا دل هرزه‌گرد من رفت به چین زلف تو/ زان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کند

   + مهدی رزاقی - ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱٦ مهر ۱۳٩۱

اصطلاحات فقهی (5)

اصطلاحات فقهی (5)

(2/7/1391-436)

 

انواع وجوب  

 

واجب اصلی: در وجوب اصالت دارد. نماز

واجب تبعی: ذاتاً واجب نیست و به تبع واجب دیگری واجب می‌شود. مثل غسل جنابت برای نماز

 

واجب تعبدی: در انجام آن قصد قربت لازم است. (عبادات)

واجب توصلی: قصد قربت لازم ندارد. ادای دین، جواب سلام دادن و شستن لباس و بدن نجس برای نماز

 

واجب تعیینی: به طور مشخص وجوب به آن تعلق گرفته. نماز، حج و روزه

واجب تخییری: امری که وجوب بین آن و دیگری قابل اختیار یا انتخاب است. مثل کفاره روزه که مخیر بین سه امر است.

 

واجب عینی: بر هر فرد قطع نظر از دیگران واجب است.

واجب کفائی: اگر به حدکافی کسانی نسبت به آن اقدام نمایند، از دیگران ساقط می‌شود.

 

واجب موسّع: وقت انجام آن وسیع است. نماز ظهر و عصر که از ظهر تا غروب وقت دارد.

واجب مضیّق: دارای وقت مشخص و محدود است. مانند روزه گرفتن در ماه رمضان.

 

واجب معلق: واجبی که زمان وجوب آن برای فرد «حال» و زمان انجام واجب «آینده» است. مثل کسی که مستطیع شده است پس حج بر او واجب است ولی باید صبر کند تا ایام مخصوص حج فرارسد و آن‌گاه عمل نماید.

واجب منجّز: زمان وجوب و واجب یکی است مانند روزه که در همان وقتی که واجب می‌گردد، در همان وقت هم باید آن را انجام داد.

 

با توجه به نظرات آقای محمد فاضل لنکرانی

 

 

 

 

 

   + مهدی رزاقی - ٦:٥۱ ‎ب.ظ ; ٢ مهر ۱۳٩۱