شاعر شعرهای من(2) – کاغذهای خط خطی

شاعر شعرهای من(2) – کاغذهای خط خطی

(20/1/1391-424)

 

 

 حالا که نیستی

من برای هوا شعر می‌گویم

 

            آنقدر که

                      عطر یادت/ یاد تو هر جا پیچیده.

 

حالا که نیستی برای هوا شعر می‌گویم

از بس که عطر تو هر جا پیچیده

 

آنقدر که هر جا که رو می‌کنم عطر تو پیچیده

.............................................................................

 

انگار،

 که نه،

 بی شک (شک ندارم)

من با دیوار حرف می‌زنم

از روزی که رد تو تنها در قاب خالی بر روی آن مانده.

 

هر چه می‌گویم

با دیوار حرف می‌زنم

از روزی که تو را تنها دیگر در قاب روی آن یافتم.

از روزی که تو را  دیگر در قاب روی آن یافتم.

 

......................................................................

 

گیرم که نباشی

 

     با یادت چه کنم؟

 

 

 

   + مهدی رزاقی - ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; ٢٠ فروردین ۱۳٩۱

شاعر شعرهای من

شاعر شعرهای من

(1/1/1391-423)

 

 

 من برای هوا شعر می‌گویم

 

            آنقدر که

                      عطرت هر جا پیچیده

 

 

این روزها برای هوا شعر می‌گویم

از بس که عطر تو هر جا پیچیده

   + مهدی رزاقی - ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱ فروردین ۱۳٩۱